Внесення змін до кредитного договору з банкомПодано заявок: 1 073 Заповнити анкету
Нерідко трапляються ситуації, коли позичальник та банк вносять зміни до кредитного договору, який вже складений. Причини можуть бути різні: зміна прізвища позичальника, зміни розміру суми кредиту чи відсоткової ставки та ін.. Найчастіше зміни вносяться до договору іпотеки.

Змінити кредитний договір можна, укладаючи додаткову угоду, яка підписується кредитором і позичальником. Згідно постанови Верховного суду України від 25.03.15 року угода про внесення змін до договору іпотеки між іпотекодержателем та іпотекодавцем має бути нотаріально посвідчена. Якщо при заключенні договору була внесена застава, яка вносилася не позичальником, а третьою стороною, то підписання додаткової угоди має бути трьохстороннє. У заставній угоді може йти мова про зміну застави, а також може анулюватися попередня застава із заміною на нову.

Зразок додаткової угоди про зміну договоруДОДАТКОВА УГОДА
про зміну Договору N ___
від "___" ____________ ____ р.


м. ____________ "___" _____________ 20__ р.

_________________________________________________________________
(вказати найменування сторони)
(надалі іменується "Замовник") в особі ______________________________________
_______________________________________________________________________,
(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)
що діє на підставі _______________________________________, з однієї сторони,
(вказати:статуту, довіреності, положення тощо)
та
__________________________________________________________________
(вказати найменування сторони)
(надалі іменується "Виконавець") в особі ___________________________________
_______________________________________________________________________,
(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)
що діє на підставі _______________________________________, з іншої сторони,
(вказати: статуту, довіреності, положення тощо)
(в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо -"Сторона")
відповідно до ст.ст. 651, 653 та 654 Цивільного кодексу України уклали цю Додаткову угоду про зміну Договору ____________________ N ___ від "___" ____________ ____ р., укладеного між _________________ та _________________, (надалі іменується "Угода") про наступне:

1. Замовник і Виконавець у зв'язку з ___________________________________ _______________________________________________________________________
(мотиви та причини, через які сторони змінюють Договір)
погодились змінити і доповнити Договір ________________________N ___ від "___" _____________ ____ р.
2. Змінити нижче вказані умови Договору, виклавши їх у наступній редакції:
"п. _____
_______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________";
"п. _____
_______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________".
3. Доповнити Договір такими пунктами:
"п. _____
_______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________";
"п. _____
_______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________".
4. Інші умови вищевказаного Договору, не змінені цією Угодою, залишаються чинними у тій редакції, в якій вони викладені Сторонами раніше, і Сторони підтверджують їх обов'язковість для себе.
5. Усі правовідносини, що виникають з цієї Угоди або пов'язані із нею, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цієї Угоди, тлумаченням її умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Угоди, регулюються цією Угодою та відповідними нормами чинного законодавства України, а також звичаями ділового обороту, які застосовуються до таких правовідносин на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

6. Ця Угода складена українською мовою, на ___ сторінках у ___ примірниках, кожний з яких має однакову юридичну силу.
7. Ця Угода набирає чинності з моменту її підписання Сторонами та її скріплення печатками Сторін.

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН


Тобто, додатковою угодою сторони можуть змінювати існуючі пункти договору, анулювати чи, навпаки, доповнювати пункти поточного договору. Додаткова угода не може бути складена і підписана в односторонньому порядку. Якщо у позичальника є борги чи прострочення строків виплат, то кредитор відсилає йому письмове повідомлення на ту адресу, яка була вказана у договорі. Відправлене повідомлення отримає статус отриманого. Тому, для того, щоб уникнути проблем, треба повідомляти кредитну організацію про зміну адреси проживання та телефонного номера. Адже, за той час, доки банк буде шукати боржника, зростатимуть штрафні санкції. А це вигідно банку, а не позичальнику.
Кредит можливо взяти також тут:

Добавить комментарий
Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
  • winkwinkedsmileam
    belayfeelfellowlaughing
    lollovenorecourse
    requestsadtonguewassat
    cryingwhatbullyangry
Код: Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
» » Внесення змін до кредитного договору з банком